Μετεωρολογικά όργανα & σταθμοί

Πλοήγηση στο blog

Μετεωρολογικά όργανα & σταθμοί Υπάρχουν 10 προϊόντα.

Υποκατηγορίες

 • Μετεωρολογικοί σταθμοί
 • Σταθμοί μέτρησης και ειδοποίησης με αποστολή SMS

  Οι σταθμοί SMS παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση και τον έλεγχο πολλών σημαντικών παραγόντων όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η βροχόπτωση, η άρδευση των καλλιεργειών, η έγκαιρη ειδοποίηση για παγετό κλπ. από το κινητό τηλέφωνο.Ο χρήστης λαμβάνει τις τιμές μέτρησης "πάντα σε πραγματικό χρόνο" με την υψηλότερη ακρίβεια και την ελάχιστη προσπάθεια.

  Μόνο ένα κινητό τηλέφωνο είναι απαραίτητο για να ανακτήσει ο χρήστης τις τρέχουσες τιμές μέτρησης, τα μηνύματα προειδοποίησης με βάση τα κατώτατα όρια τα οποία έχουν ρυθμιστεί από τον ίδιο ή να ενεργοποιήσει το εσωτερικό ρελέ. Η επικοινωνία του σταθμού γίνεται μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) και δεν γίνεται καταγραφή των δεδομένων (με εξαίρεση το βροχόμετρο).

  Είναι η ιδανική λύση για την απευθείας συλλογή των δεδομένων όταν αυτή είναι δύσκολη εξαιτίας: της απόστασης, των διάσπαρτων ή των πολλαπλών θέσεων καλλιέργειας, τον έλεγχο δυναμικά μεταβαλλόμενων παραμέτρων (όπως η θερμοκρασία), τη γρήγορη αντίδραση που απαιτείται σε καταστάσεις συναγερμού (όπως για τη προστασία από το παγετό).

  Αρχή Λειτουργίας

  Το σύστημα αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος με ενσωματωμένο ένα μόντεμ GSM quad-band προστατευμένο από ένα ΙΡ 67 αδιάβροχο περίβλημα, την κεραία GSM, ένα εσωτερικό ρελέ και τέσσερις θύρες για τους αισθητήρες. Τροφοδοσία με τυπική μπαταρία αυτοκινήτου 12 V, προαιρετικά και με ηλιακή ενέργεια (κατάλληλο φωτοβολταικό πάνελ). Ακόμη και με την πιο εντατική χρήση μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα συνεχώς με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία αυτοκινήτου. Για την αποστολή των δεδομένων είναι απαραίτητη μια κάρτα SIM και επαρκής κάλυψη του δικτύου στην περιοχή. Ο σταθμός λειτουργεί με όλες τις βασικές κάρτες SIM.

  Οι σταθμοί SMS μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα με τρεις επιλογές:

  Επιλογή-Ειδοποίηση

  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να θέσει ανώτατα ή κατώτατα όρια (πχ.Θερμοκρασία) με το διαθέσιμο λογισμικό. Όταν γίνει υπέρβαση των ορίων το σύστημα στέλνει άμεσα ένα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω SMS μέχρι και σε 4 διαφορετικά κινητά τηλέφωνα. Εάν είναι απαραίτητο το μήνυμα μπορεί να επαναληφθεί έως και τέσσερις φορές ή να αποσταλεί με e-mail ή φαξ. Το κείμενο του μηνύματος μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα. Επιπλέον το σύστημα ενημερώνει για τη λήξη μιας κατάστασης συναγερμού με SMS.

  Επιλογή-Πληροφορία

  Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης είναι σε θέση να ανακτήσει την κατάσταση όλων των συνδεδεμένων αισθητήρων και του εσωτερικού ρελέ μέσω κινητού τηλεφώνου (password - SMS). 

  Επιλογή-Έλεγχος

  Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη κατάσταση του ρελέ όποτε κρίνει απαραίτητο από το κινητό τηλέφωνο (password - SMS). Με την επιλογή αυτή ο διακόπτης μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν λάβει ειδοποίηση υπέρβασης των ορίων.  Συνεπώς, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση λειτουργίας των αισθητήρων.

  Σημείωση

  Κάθε μέλος της ομάδας είναι σε θέση να ανακτήσει πληροφορίες από το σταθμό SMS εάν έχει το κωδικό επικοινωνίας (δεν έχει σημασία από ποιο κινητό τηλέφωνο ζητείτε η λήψη των πληροφοριών).

  Ο σταθμός SMS μπορεί να επικοινωνήσει και να λειτουργήσει από πολλά σημεία του κόσμου:

  1. Το λογισμικό λειτουργίας διατίθεται σε 7 γλώσσες (DE, EN, FR, IT, ESP, NL και PL).

  2. Η ρύθμιση των παραμέτρων  μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω της σύνδεσης με το μόντεμ.

  3. Το κείμενο των μηνυμάτων μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα.

  4. Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με μόντεμ quad-band και η υπηρεσία SMS είναι διαθέσιμη σε όλους τους χώρους που καλύπτονται από την υπηρεσία δεδομένων GSM.

 • Αισθητήρες μετεωρολογικών σταθμών
 • Αισθητήρες μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας
 • Βροχόμετρο (Rain Gauge)
 • Λουξόμετρα
 • Μετρητές της ηλιακής ακτινοβολίας

  Το φως σαν κινητήρια δύναμη της φωτοσύνθεσης είναι θεμελιώδους σημασίας για τα φυτά. Η ανάπτυξη των φυτών επηρεάζεται σημαντικά από την ποσότητα και την ποιότητα του φωτός.

  Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το μήκος κύματος μετράται σε νανόμετρα (nm). Το φως είναι φωτόνια τα οποία σαν μεμονωμένες μονάδες έχουν μικροσκοπικές ποσότητες ενέργειας. Μονάδα μέτρησης των φωτονίων είναι το mol (1 mol = 60,2 x 1023 φωτόνια).

  Στη γεωργία η ηλιακή ακτινοβολία μετριέται σε διάφορα μήκη κύματος:

  Άμεση ηλιακή ακτινοβολία (μήκος κύματος 300-1100 nm) που καλύπτει όλο το φάσμα της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τον ήλιο.

  Η μέτρησή της είναι σημαντική για τον υπολογισμό της Et (εξατμισοδιαπνοής).

  PAR - Φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (μήκος κύματος 400 - 700 nm), που καλύπτει τα μήκη κύματος που χρησιμοποιούνται κυρίως από τα φυτά για τη φωτοσύνθεση.

  Η μέτρησή της χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση παραμέτρων (πχ. ρυθμός φωτοσύνθεσης κλπ) στη γεωργία, τη δασοκομία και την ωκεανογραφία.

  UV - Υπεριώδης ακτινοβολία (μήκος κύματος 250-400 nm).

  Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί αντιδράσεις στρες στα φυτά, αναστολή της Φωτοσύνθεσης και βλάβες γενετικού υλικού (DNA) στα φυτά. Η μέτρηση της υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιείται επιπλέον για τη ρύθμιση της σκίασης στα θερμοκήπια με την επιλογή του κατάλληλου υλικού.

Προβάλλονται 1 - 10 από 10 αντικείμενα
Προβάλλονται 1 - 10 από 10 αντικείμενα