H Achema Scientific Equipment, δημιούργησε την ιστοσελίδα www.achema.gr απλή και φιλική στη χρήση της με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/πελατών της.

Το achema.gr αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειά σας. Εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε αλλαγή, απώλεια, μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, κακή χρήση ή καταστροφή. Χρησιμοποιεί σύστημα ασφάλειας σε απευθείας σύνδεση SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από την Comodo CA (https://www.comodo.com)

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και τη διασφάλιση επικοινωνίας μαζί σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς (σύμφωνα με το GDPR).

Αν είστε φυσικό πρόσωπο που επιθυμείτε έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης, τα απαιτούμενα στοιχεία που θα σας ζητηθούν να συμπληρώσετε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι: το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Σε περίπτωση παραγγελίας που απαιτείται έκδοση Τιμολογίου, θα σας ζητηθούν να συμπληρώσετε: την επωνυμία της επιχείρησης (ή το ονοματεπώνυμό σας αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση), τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), τη δημόσια οικονομική υπηρεσία που υπάγεται η επιχείρηση (Δ.Ο.Υ.), τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, την επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης,  τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (αν αυτή διαφέρει από την διεύθυνση της έδρας), τον αριθμό τηλεφώνου σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το κατάστημα για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε καμία άλλη περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα achema.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.achema.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την επιλογή, τη προώθηση, την υποστήριξη του προσφερόμενου περιεχομένου και τη διευκόλυνση των συναλλαγών με την εταιρεία, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος.

Το κατάστημα δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, τραπεζικών λογαριασμών) τα οποία παραμένουν αυστηρά απόρρητα.

Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρεία και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων, παραγγελιών).

Χρήστης, πελάτης ή αποδέκτης των υπηρεσιών του achema.gr, ο οποίος δεν επιθυμεί την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υποχρεούται να τα υποβάλλει στην Εταιρεία.

Χρήστης της ιστοσελίδας ή αποδέκτης των υπηρεσιών του achema.gr που συγκατατίθεται στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα απόσυρσης της εν λόγω συγκατάθεσης, καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης ή προβολής αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων και στοιχείων του.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν απαιτείται η τήρηση κάποιας ιδιαίτερης διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποστείλετε ένα γράμμα στην Achema Scientific Equipment (Ναυαρίνου 59, 26222, Πάτρα) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: gdpr@achema.gr

Οι χρήστες/πελάτες του achema.gr, που έχουν λογαριασμό μπορούν να συνδεθούν και να επεξεργαστούν τυχόν προσωπικά τους δεδομένα, στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου" σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η ενότητα επιτρέπει την παρακολούθηση του ιστορικού παραγγελιών, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,των διευθύνσεων και περαιτέρω πληροφοριών από τον χρήστη/πελάτη καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων του λογαριασμού σύμφωνα με το GDPR.

Το achema.gr ΔΕΝ συλλέγει ούτε ασχολείται με την συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Αν γίνει αντιληπτό ότι προσωπικά δεδομένα ανηλίκων έχουν κοινοποιηθεί στο achema.gr, χωρίς τη συγκατάθεση/συναίνεση των γονέων ή άλλου νόμιμου κηδεμόνα των παιδιών, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια τα δεδομένα αυτά να διαγραφούν χωρίς καθυστέρηση.

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και το achema.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση της ιστοσελίδας του από ανηλίκους εν αγνοία των γονέων τους. Οι γονείς οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι τυχόν λοιπές πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους (ή άλλους) στο πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από ανήλικους. Στις περιπτώσεις αυτές, το achema.gr, ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά και προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

Σε κάθε περίπτωση το achema.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.