Προσφορά! Νιτρικά NO3 Μεγαλύτερη προβολή

Νιτρικά NO3

763

Νέο προϊόν

Colorimetric determination of Nitrate

Nitrate is reduced to nitrite with an inorganic reducing agent. Nitrite is then diazotised with an aromatic amine and simultaneously coupled to form an azo dye.

Περισσότερες λεπτομέρειες

30,92 € χωρίς Φ.Π.Α

38,34 € με ΦΠΑ

Σχετικές πληροφορίες

Data 
Typecolorimetric test kit 
Range0 - 120 mg/l NO3-
Sufficient for110 determinations
Shelf lifeat least 1.5 years
Sea water suitabilityyes