Η Achema Scientific Equipment ιδρύθηκε το 2008 για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς του εργαστηριακού εξοπλισμού, των βιομηχανικών εφαρμογών και του εξοπλισμού της περιβαλλοντολογικής έρευνας,

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει βιομηχανίες (Τροφίμων, Αναψυκτικών, Πλαστικών, Μεταλλουργίας, Διυλιστήρια), Εργαστήρια αναλύσεων, Ανώτατα και Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. , δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ), Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, Φαρμακεία, Μικροβιολογικά εργαστήρια όπως επίσης και διαγνωστικά ερευνητικά κέντρα.

Κύριοι άξονες της ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρείας συνοπτικά είναι οι παρακάτω:

Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών μας με σκοπό την άρτια υποστήριξη των πελατών μας.

Η συνεργασία με αξιόπιστους και διεθνώς καταξιωμένους κατασκευαστές και προμηθευτές.

Η υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η προσωπική επαφή και συνεργασία με τους πελάτες.

Η πλήρης τεχνική υποστήριξη του πελάτη.

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η Achema παρουσιάζει ανοδική πορεία, κυρίως στην αποδοχή και καταξίωσή της στον απαιτητικό χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Πέραν των εγχώριων πελατών, η εταιρεία μας εξάγει τα προϊόντα της σε χώρες όπως: Κύπρος, Γερμανία, Ελβετία, Δανία, Ιταλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Αλβανία κλπ.