Προσφορά! Πιστοποιητικό διακρίβωσης καταγραφικών θερμοκρασίας - υγρασίας Μεγαλύτερη προβολή

Πιστοποιητικό διακρίβωσης καταγραφικών θερμοκρασίας - υγρασίας ISO/IEC 17025

228

Νέο προϊόν

Πιστοποιητικό διακρίβωσης καταγραφικών θερμοκρασίας και υγρασίας, από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO/IEC 17025.

Απαραίτητο στην αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας ISO, HACCP σε εργαστήρια, τη βιομηχανία, τους εμπόρους, τους εξαγωγείς, τις δημόσιες υπηρεσίες κλπ.

45,00 € χωρίς Φ.Π.Α

55,80 € με ΦΠΑ