Κιτ μέτρησης Οξύτητας ελαιολάδου (18 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ)

112

Νέο προϊόν

Η οξύτητα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη ποιοτική αξιολόγηση του ελαιολάδου και καθορίζει την εμπορική του αξία. Η οξύτητα είναι συνυφασμένη με την περιεκτικότητα του προϊόντος σε ελαϊκό οξύ (γραμμάρια ελεύθερου ελαϊκού οξέος/100 λιπαρής ύλης).

Το φορητό κιτ μέτρησης (τα αντιδραστήρια επαρκούν για 18 μετρήσεις), επιτρέπει στον ελαιοπαραγωγό, τον έμπορο, τον αγοραστή ελαιολάδου, τον καταναλωτή να υπολογίσει επιτόπου την οξύτητα του ελαιολάδου πολύ γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, οικονομικά και με ακρίβεια.

Περισσότερες λεπτομέρειες

10,00 € χωρίς Φ.Π.Α

12,40 € με ΦΠΑ

Σχετικές πληροφορίες

H μέτρηση γίνεται γρήγορα, εύκολα, σε οποιοδήποτε σημείο και με μεγάλη ακρίβεια.

Προδιαγραφές

Ακρίβεια μέτρησης: 0.01% (0.01ml)

Μέθοδος ανάλυσης: Τιτλοδότηση

Το κιτ περιλαμβάνει

1. Τα απαραίτητα χημικά αντιδραστήρια (για 18 μετρήσεις*)

Διάλυμα αλκοόλης και δείκτη φαινολοφθαλείνης, 100ml 

Διάλυμα τιτλοδότησης NaOH<0.4N, 100ml

2. Τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μέτρηση: 

Δοκιμαστικό φιαλίδιο με πώμα για τη τιτλοδότηση

Διαβαθμισμένες σύριγγες 5ml και 1ml

3. Την μέθοδο μέτρησης της οξύτητας του ελαιολάδου αναλυτικά με εικόνες.

* Το Διάλυμα τιτλοδότησης επαρκεί για περίπου 100 μετρήσεις ελαιολάδου οξύτητας μικρότερης από 1%

Εξαρτήματα