Προσφορά! Μαγγάνιο Mn Μεγαλύτερη προβολή

Μαγγάνιο Mn

770

Νέο προϊόν

Colorimetric determination of Manganese

In alkaline solution Manganese ions react with formaldoxime to form an orange-red complex. (Reaction principle analogous to DIN 38406-E2)

Περισσότερες λεπτομέρειες

58,05 € χωρίς Φ.Π.Α

71,98 € με ΦΠΑ

Σχετικές πληροφορίες

Data 
Typecolorimetric test kit 
Range0 -1.5 mg/l Mn
Sufficient for70 determinations
Shelf lifeat least 1.5 years
Sea water suitabilityyes