Φίλτρα διήθησης διαμέτρου 11.0 cm (MUNKTELL filter paper no. 292) Μεγαλύτερη προβολή

Φίλτρα διήθησης διαμέτρου 110mm (MUNKTELL filter paper no. 292)

561

Νέο προϊόν

110mm diameter circles - Grade 292 Munktell (601 Ahlstrom) Qualitative Filter - 100/pk

Munktell 292 grade is used in a wide range of laboratory applications such as clarifying liquids, rapid filtration of coarser precipitates, soil analysis, seed testing and more. This low ash grade contains more than 95% super refined alpha-cellulose and linter fibers.

Cross Reference by products name :

Advantec 1

Whatman1

Περισσότερες λεπτομέρειες

9,98 € χωρίς Φ.Π.Α

12,38 € με ΦΠΑ

Σχετικές πληροφορίες

MUNKTELL filter paper no. 292
(Typical properties)

ItemUnitValue
Basis weight g/m² 87
Filtration time for distilled water45
Wet bursting strengthkPa >5
Thickness mm 0,18
Ash content  %0,06