Συσκευή ανάγνωσης αισθητήρων SM 100 και SMEC 300

897

Νέο προϊόν

Φορητή συσκευή ανάγνωσης των αισθητήρων SM 100 και SMEC 300.

Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη την γρήγορη και εύκολη ανάγνωση των μετρημένων τιμών από πολλούς αισθητήρες και σε διαφορετικά σημεία μέτρησης.

Ευανάγνωστη LCD οθόνη.

Με αυτήν τη συσκευή μπορούν να βαθμονομηθούν οι αισθητήρες SM-100 και SMEC-300.

Παρέχει τη δυνατότητα ανάγνωσης και των αισθητήρων Watermark με τη χρήση κατάλληλου προσαρμογέα. 

355,32 € χωρίς Φ.Π.Α

440,60 € με ΦΠΑ