Πυκνόμετρα από 0.600 έως 2.000g/ml ,0.001g/ml Μεγαλύτερη προβολή

Πυκνόμετρα από 0.600 έως 2.000g/ml ,0.001g/ml

Νέο προϊόν

Το πυκνόμετρο ή υδρόμετρο, είναι ένα όργανο που χρησιμεύει στο προσδιορισμό της πυκνότητας των διαφόρων υγρών (υδατικά διαλύματα, διάφορα έλαια, πετρελαιοειδή, καύσιμα κλπ.).

Χρησιμοποιείται κυρίως για μετρήσεις βιομηχανικές αλλά και εργαστηριακές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: στην παραγγελία θα πρέπει να προσδιορίσετε το επιθυμητό εύρος μέτρησης (Πυκνότητα) του πυκνόμετρου που μπορείτε να επιλέξετε από το εύρος που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο (αγορά προϊόντος).

Γερμανικής προέλευσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες

8,87 € χωρίς Φ.Π.Α

11,00 € με ΦΠΑ

Σχετικές πληροφορίες

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης: από 0.600 έως 2.000g/ml (κατ΄επιλογή)

Υποδιαίρεση μέτρησης: 0,001 g/ml

Μήκος: 300mm

Θερμοκρασία αναφοράς: 20°C

Xωρίς θερμόμετρο