Πιπέττα μέτρησης, class AS, 10ml (0,1ml) (Graduated pipette, class AS) Μεγαλύτερη προβολή

Πιπέττα μέτρησης, class AS, 10ml (0,1ml) (Graduated pipette, class AS)

605

Νέο προϊόν

Graduated pipette for complete delivery, with safety bulb, QUALICOLOR, COLOR CODE, class AS, 10 ml (0,1ml)

ISO835

Soda-lime glass

2,42 € χωρίς Φ.Π.Α

3,00 € με ΦΠΑ