Κωνικές φιάλες ευρύλαιμες (Flask Erlenmeyer wide neck) Μεγαλύτερη προβολή

Κωνικές φιάλες ευρύλαιμες (Flask Erlenmeyer wide neck)

Νέο προϊόν

Flask Erlenmeyer, wide neck

Borosilicate glass

ISO 24450

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: στην παραγγελία θα πρέπει να προσδιορίσετε τον επιθυμητό όγκο (ml) της φιάλης που μπορείτε να επιλέξετε από το εύρος που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο (αγορά προϊόντος).

2,22 € χωρίς Φ.Π.Α

2,75 € με ΦΠΑ