Αισθητήρας μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, Πυρανόμετρο

220

Νέο προϊόν

Το Πυρανόμετρο είναι ένας εξωτερικός αισθητήρας μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας σε μήκος κύματος από 300 έως 1100 nm σε μία επιφάνεια (Watt/m²), με 2m καλώδιο και ενσωματωμένο σύστημα οριζοντίωσης.

Εύρος μέτρησης: από 0 έως 1500 Watt / m²

Ακρίβεια: ± 5%

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής.

Μπορεί να συνδεθεί σαν εξωτερικός αισθητήρας σε ένα μετεωρολογικό σταθμό.

249,00 € χωρίς Φ.Π.Α

308,76 € με ΦΠΑ